Statsbegreppet i omvandling av Malmberg Lars-Göran - 913900189X - Jure bokhandel

 

 
 
Statsbegreppet i omvandling
   
 
Författare:Malmberg Lars-Göran
Titel:Statsbegreppet i omvandling
Anmärkning:Seminarium, sommaren 1995
Utgivningsår:1997
Omfång:107 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913900189X
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Trettio framstående jurister och statsvetare analyserar statsbegreppets utveckling ur historiska och folkrättsliga perspektiv och ur EU-synvinkel dvs. nationalstat kontra regioner. Författare till de olika avsnitten är bl.a. R Lavin, L Marcusson, E Smith, F Sterzel, N Stiernquist, H Strömberg, S Strömholm, H-H Vogel.
 
  © 2017 Jure AB