Lærebok i utlendingsrett av Dybvik Øyen Øyvind - 9788215057453 - Jure bokhandel

 

 
 
Lærebok i utlendingsrett
   
 
Författare:Dybvik Øyen Øyvind
Titel:Lærebok i utlendingsrett
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:460 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215057453
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt , Utländsk rätt

Pris: 1004 SEK exkl. moms

 

Hva er en flyktning? Hvem har rett til asyl? Hvilken betydning har hensynet til barnets beste i utlendingssaker? Hvem har rett til familiegjenforening eller arbeidstillatelse? Hvem kan bli utvist fra Norge? Dette er noen av de spørsmålene som reises i denne boken.

Innvandring er et av de store temaene i vår tid. Utlendingssaker kan vekke sterke følelser og debatt. Forvaltningens vedtak er ofte svært inngripende for den enkelte og kan berøre viktige samfunnsmessige hensyn. Asyl- og utlendingsretten ligger i brytningen mellom stat og individ, rett og politikk, beskyttelse og kontroll. Det er et dynamisk rettsområde, som styres av våre internasjonale forpliktelser, særlig menneskerettighetene. Det er også et internasjonalt fag som påvirkes av begivenheter utenfor våre landegrenser. Målgruppen for denne boken er studenter i utlendingsrett og de som arbeider med utlendingssaker. Boken har et enkelt fagspråk og kan fint leses uten kjennskap til utlendingsrett.

Bokens redaktør er Øyvind Dybvik Øyen. Han er jurist og seniorrådgiver i Utlendingsnemnda og har arbeidet med asyl- og flyktningrett siden 1999. Han har tidligere jobbet i Justisdepartementet og for FNs Høykommissær for flyktninger.
 
  © 2017 Jure AB