Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken av Larsson Nils, Synnergren Stieg - 9789139025160 - Jure bokhandel

 

 
 
Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken
   
 
Författare:Larsson Nils , Synnergren Stieg
Titel:Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:460 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025160
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 795 SEK exkl. moms

 

Denna praktiskt inriktade handbok behandlar alla olika upplåtelseformer för arrende och allmän nyttjanderätt på ett samlat sätt. Här redovisas också när avtal krävs för att nyttja annans mark och hur man ska skilja på arrende- och hyresavtal. Vidare presenteras - och avgränsas mot nyttjanderätt enligt jordabalken - närliggande avtals- och upplåtelseformer, såsom tillstånd att nyttja allmän platsmark, bolagsavtal, rörelsearrende, samäganderättsavtal och testamentarisk nyttjanderätt.
 
  © 2017 Jure AB