Ds 2002:29 Några frågor om sekretess - 9138217198 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:29 Några frågor om sekretess
   
 
Titel:Ds 2002:29 Några frågor om sekretess
Anmärkning:Se även prop. 2003/04:93.
Utgivningsår:2002
Omfång:46 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217198
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:29
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås följande ändringar i sekretesslagen:
1. Sekretess skall gälla i en myndighets skadereglerande verksamhet för uppgifter om enskilda individers personliga och ekonomiska förhållanden.
2. Sekretess enligt 9 kap. 17 § första stycket 1 och 2 skall gälla med ett rakt skaderevisit hos domstolarna i t.ex. deras häktningsförhandlingar. Detta innebär att dessa kommer att vara offentliga i större utsträckning än vad som nu är fallet.
3. Sekretess hos domstolar enligt 9 kap. 16 § skall omfatta samtliga mål och ärenden om brott mot tystandsplikt och dataintrång.

Promemorian tar också upp ändringar i bilagan samt frågan om sekretess i myndigheternas personaladministrativa verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB