Prop. 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023 - 202223001 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023
   
 
Titel:Prop. 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023
Utgivningsår:2022
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223001
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:1
Ämnesord:Ekonomi , Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 1949 SEK exkl. moms

 

Den 8 november 2022 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2023 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen.
 
  © 2017 Jure AB