Mänskliga rättigheter i europeisk praxis av Danelius Hans, Danelius Johan, Bull Thomas, Cameron Iain - 9789139116790 - Jure bokhandel

 

 
 
Mänskliga rättigheter i europeisk praxis
– En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
   
 
Författare:Danelius Hans , Danelius Johan , Bull Thomas , Cameron Iain
Titel:Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:890 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116790
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 1244 SEK exkl. moms

 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har med åren kommit att bli en integrerad del av svensk rätt. Konventionen har fått stor betydelse för rättsutvecklingen på vitt skilda områden.

Europadomstolen i Strasbourg har i snabb takt utvecklat sin rättspraxis och med åren har konventionen allt oftare blivit föremål för tolkning och tillämpning också i svenska nationella domstolar.

En särskilt omfattande rättspraxis har utvecklats i fråga om garantier i rättegångsförfarandet, skyddet för privatlivet och familjelivet, yttrandefriheten och
egendomsskyddet, men även frihetsberövanden, fängelseförhållanden, utlänningars rättigheter samt frågor om religionsfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och diskriminering har ofta varit föremål för prövning i domstol.

I denna sjätte upplaga av Mänskliga rättigheter i europeisk praxis ges en översikt över Europadomstolens omfattande rättspraxis fram till den 1 juli 2022. Även viktigare konventionsrelaterade avgöranden från Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen tas upp i boken. Boken vänder sig till alla som på domstolar och andra myndigheter har anledning att tillämpa konventionen men även till advokater och andra som i sin praktiska verksamhet kommer i kontakt med konventionen.
 
  © 2017 Jure AB