Prop. 2022/23:34 Utbetalningsmyndigheten - 202223034 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:34 Utbetalningsmyndigheten
   
 
Titel:Prop. 2022/23:34 Utbetalningsmyndigheten
Utgivningsår:2022
Omfång:272 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223034
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnar regeringen förslag till lagstiftning med anledning av inrättandet av en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten. Myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2024.

Regeringen föreslår bl.a. att Utbetalningsmyndigheten ska förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
Myndigheten ska också administrera ett system med transaktionskonto för utbetalningar från vissa statliga myndigheter. Utbetalningsmyndigheten ska arbeta med granskningar baserade på dataanalyser och urval från bl.a. utbetalningar som myndigheten gör, i syfte att identifiera felaktiga utbetalningar. Regeringen föreslår vidare att Utbetalningsmyndigheten ska vara skyldig att underrätta andra myndigheter och berörda aktörer om felaktiga utbetalningar, men också andra felaktigheter. Statliga myndigheter,
arbetslöshetskassorna och kreditinstitut föreslås vara skyldiga att
under vissa förhållanden lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten.

Regeringen föreslår att fyra nya lagar införs, som reglerar Utbetalningsmyndighetens uppgifter. I övrigt medför Utbetalningsmyndighetens verksamhet behov av ändringar i bl.a. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
 
  © 2017 Jure AB