SOU 2022:51 En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder - 9789152504741 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2022:51 En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder
   
 
Titel:SOU 2022:51 En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder
Utgivningsår:2022
Omfång:519 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504741
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:51
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 791 SEK exkl. moms

 

Utredningen om statistik över hushållens tillgångar och skulder har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:
En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder, SOU 2022:51 (pdf 4 MB)
Utredningen har haft i uppdrag att grundligt belysa och analysera hur individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram och användas för att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts.
 
  © 2017 Jure AB