ABK 09 i praktiken av Dahlberg Helena , Rosenqvist Henrik - 9789179171469 - Jure bokhandel

 

 
 
ABK 09 i praktiken
   
 
Författare:Dahlberg Helena , Rosenqvist Henrik
Titel:ABK 09 i praktiken
Utgivningsår:2022
Omfång:200 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789179171469
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 578 SEK exkl. moms

 

ABK 09 är samhällsbyggnadssektorns standardavtal för konsultuppdrag. Att konsulter och beställare är väl insatta i avtalet och hur det påverkar den egna verksamheten och affären är därför av största vikt.

I boken redogörs för de praktiskt viktigaste regleringarna i ABK 09 ur ett verksamhetsperspektiv. Vilka konsekvenser standardavtalet får i praktiken och hur konsult och beställare kan förhålla sig till detta.

Vidare ges exempel på frågor som uppkommer och hur man genom att vara medveten om regleringarna kan hantera olika situationer för att förebygga problem och konflikter.

Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med ABK 09 i sitt arbete. Den är en praktisk handbok för medarbetarare hos både konsulter och beställare och kan även användas som en första ingång till ABK 09 för nyanställda och andra som snabbt behöver få kunskap om hur ABK 09 tillämpas i konsultuppdrag.
 
  © 2017 Jure AB