Prop. 2022/23:43 Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete - 202223043 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:43 Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete
   
 
Titel:Prop. 2022/23:43 Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete
Utgivningsår:2022
Omfång:45 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223043
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:43
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Brottsligheten behöver motverkas med såväl effektiv brottsbekämpning som förebyggande åtgärder. I samhällets samlade brottsförebyggande arbete har kommunerna en särskilt viktig roll. För att säkerställa att kommunerna arbetar med dessa frågor på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt föreslår regeringen att kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete regleras i lag.

Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
 
  © 2017 Jure AB