Prop. 2022/23:28 Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon - 202223028 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:28 Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon
   
 
Titel:Prop. 2022/23:28 Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon
Utgivningsår:2022
Omfång:22 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223028
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till de ändringar i fordonslagen (2002:574) som krävs för att Sverige ska fullgöra sina skyldigheter enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 av den 4 mars 2021 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon.

Det föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om besiktningsorganens insamling och hantering av sådana uppgifter om bland annat bränsle- och energiförbrukning vid verklig körning som avses i artikel 10 i genomförandeförordningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2023.
 
  © 2017 Jure AB