Prop. 2022/23:32 Ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att bestämmelserna om förvärvstillstånd kringgås - 202223032 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:32 Ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att bestämmelserna om förvärvstillstånd kringgås
   
 
Titel:Prop. 2022/23:32 Ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att bestämmelserna om förvärvstillstånd kringgås
Utgivningsår:2022
Omfång:23 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223032
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:32
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen att definitionen av lantbruksegendom i jordförvärvslagen (1979:230) utvidgas till att omfatta inte bara fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet utan även fast egendom som har ombildats eller nybildats för ändamålet jordbruk eller skogsbruk men som ännu inte varit föremål för fastighetstaxering.

Förslaget syftar till att hindra att juridiska personer förvärvar lantbruksegendom som är avsedd för jordbruk eller skogsbruk från fysiska personer utan att lagens bestämmelser om förvärvstillstånd blir tillämpliga. Ändringarna innebär att det inte längre är möjligt för juridiska personer att genomföra sådana förvärv utan att samtidigt vara skyldiga att avstå annan lantbruksmark.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2023.
 
  © 2017 Jure AB