SOU 2023:6 En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner - 9789152505427 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2023:6 En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner
   
 
Titel:SOU 2023:6 En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner
Utgivningsår:2023
Omfång:472 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505427
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2023:6
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 791 SEK exkl. moms

 

2021 års utredning om vissa internationella företagsskattefrågor har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur reglerna i direktivet om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper i unionen ska genomföras i Sverige. I uppdraget ingår att även lämna nödvändiga författningsförslag.
 
  © 2017 Jure AB