Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 Nr 2 - JT222302 - Jure bokhandel

 

 
 
Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 Nr 2
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 Nr 2
Anmärkning:För mer information om prenumerationer se JT-prenumeration on-line, JT-prenumeration häften eller JT-prenumeration+inb årsvolym
Utgivningsår:2023
Omfång:250 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT222302
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2022/23:2
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 243 SEK exkl. moms

 

Innehåll nr 2 2022/23

Artikel

s. 265 Proportionering av försäkringsersättning vid otillräckligt ansvarsförsäkringsbelopp
Christin Brohmé, Johan Gustafsson och Marcus Radetzki

Expertgranskad artikel

s. 285 Äganderätt, målvaktsproblematik och exekutionsrättsliga utmaningar. Del 1
Johan Sandstedt

s. 314 Mervärdesskattefordrans status i företagsrekonstruktion
Jonatan Schytzer och Mikael Ek

Rättsfall

s. 352 Hyresgästens uppsägning för villkorsändring
Elisabeth Ahlinder

s. 363 Kan ett samboförhållande föreligga mellan personer som aldrig haft eller velat ha sex med varandra? Samborna på Sollerön
Amanda Johansson Köves och Tove Lindgren

s. 377 Är det oskäligt att bedriva sin näringsverksamhet på ett försvarligt sätt? – F-skuldsanering under bedömning
Mikael Mellqvist

s. 389 Försäkringsbolagens möjlighet att avtala bort konsumentens rätt till försäkring. Thailandsförsäkringen
Jessika van der Sluijs

Skiljedomsrätt

s. 399 Stockholm Arbitration Yearbook 2021, Axel Calissendorff and Patrik Schöldström (eds), Stockholm Arbitration Yearbook Series, Volume 3 (Kluwer Law International 2021)
Daria Kozlowska-Rautiainen

s. 408 Some Notes on Procedural Order No. 1 in Arbitrations under the SCC Rules of Arbitration
Finn Madsen

Recension

s. 456 Johan Holm, Ett hållbart arbetsliv. Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering (ak.avh.), Umeå universitet 2021, 385 s.
Maria Steinberg

s. 471 Konrad Lundberg, Avtalets innebörd. Inkorporering – tolkning – utfyllning (ak.avh.), Jure Förlag 2019, 456 s.
Lars Gorton

s. 475 Marigó Oulis, Värdeersättning vid återgång (ak.avh.), Iustus 2021, 640 s.
Patrik Lindskoug

s. 485 Claes Rainer, Praktisk processrätt. En handbok i processföring, Norstedts Juridik 2022, 136 s.
Niklas Berntorp

Debatt

s. 490 Advokatsekretessens betydelse i brottsutredningar
Olle Kullinger och Erik Sundqvist
 
  © 2017 Jure AB