Mänskliga rättigheter av Fisher David I. - 9789139026945 - Jure bokhandel

 

 
 
Mänskliga rättigheter
– En introduktion
   
 
Författare:Fisher David I.
Titel:Mänskliga rättigheter – En introduktion
Anmärkning:
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:106 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026945
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 237 SEK exkl. moms

 

Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar folkmord, diskriminering och barnets rättigheter.

På regional nivå står Europakonventionen i fokus, inklusive dess ställning i svensk rätt. Boken redogör också för de internationella instanser som ska se till att mänskliga rättigheter respekteras i praktiken. Europadomstolen ägnas därför särskild uppmärksamhet. Boken riktar sig i första hand till studenter på landets juristutbildningar men kan också med fördel användas på andra utbildningar där ämnet mänskliga rättigheter ingår.
 
  © 2017 Jure AB