SOU 2002:32 Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten - 9138216574 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:32 Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten
– en samlad utvärdering
   
 
Titel:SOU 2002:32 Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – en samlad utvärdering
Utgivningsår:2002
Omfång:366 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216574
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Arbetsgivarpolitikutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:32
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 241 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bl.a. att styrelsen i Arbetsgivarverket får ett entydigt ansvar som statens arbetsgivarföreträdare med stöd av s.k. sektorsråd. Arbetsgivarverket bör göra en översyn av de s.k. arbetsgivarnycklarna och Ekonomistyrningsverket bör förtydliga sina tillämpningsföreskrifter till anslagsförordningen. Ett förändrat system för lönekostnadskompensation för myndigheterna bör införas, med omräkning av anslagen med hänsyn till tjänstemannaindex för tillverkningsindustrin.
 
  © 2017 Jure AB