Prop. 2022/23:102 Genomförande av ändringarna i vapendirektivet - 202223102 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:102 Genomförande av ändringarna i vapendirektivet
   
 
Titel:Prop. 2022/23:102 Genomförande av ändringarna i vapendirektivet
Utgivningsår:2023
Omfång:198 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223102
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:102
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår de lagändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv.

Den svenska vapenlagstiftningen uppfyller i många avseenden de utökade krav som uppställs genom ändringsdirektivet. För att genomföra direktivet krävs dock vissa ändringar i bl.a. vapenlagen, lagen om krigsmateriel och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Förslagen innebär bland annat följande:

- Kraven på märkning utökas samtidigt som det införs en möjlighet att
göra undantag från märkningskraven för historiskt värdefulla vapen.

- Vapenmagasin som rymmer många patroner och som kan kombineras
med vissa halvautomatiska skjutvapen regleras.

- Vapenmäklarverksamhet regleras på motsvarande sätt som vapenhandlarverksamhet.

- Vapenhandlare och vapenmäklare ska rapportera misstänkta försök till
transaktioner med ammunition.

- Kraven på registrering utökas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
 
  © 2017 Jure AB