Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 Nr 3 - JT20222303 - Jure bokhandel

 

 
 
Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 Nr 3
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 Nr 3
Anmärkning:Information: För mer information om prenumerationer se JT-prenumeration on-line, JT-prenumeration häften eller JT-prenumeration+inb årsvolym
Utgivningsår:2023
Omfång:250 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT20222303
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2022/23:3
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 245 SEK exkl. moms

 

Innehåll nr 3 2022/23

Artikel

s. 507 Aggressionsbrottet – myter, fakta och svensk lag
Henrik Carlborg

s. 523 Om branschyttranden till Högsta domstolen
Lars Edlund

s. 531 EU:s konkurrensrätt i förändring. Det nya vertikala gruppundantaget
Anders Fernlund

s. 543 Forensisk bevisning – om felkällor, nya tester och skyldigheten att bevara spår
Minna Gräns

s. 566 Försäkringskassans förvaltning av sjukförsäkringen under 2000-talet – i ett rättsstatsperspektiv
Lotta Vahlne Westerhäll

Expertgranskad artikel
s. 583 Äganderätt, målvaktsproblematik och exekutionsrättsliga utmaningar. Del 2
Johan Sandstedt


Rättsfall

s. 604 Straffbar exploatering i arbete? Arbetet i restaurangen NJA 2022 s. 23
Anna Sonnsjö Andersson

s. 619 Lägenheten på Sibyllegatan: När en andrahandshyresgäst i själva verket har ett förstahandskontrakt

Amelia Krzymowska och Antonia Krzymowska
s. 634 Ska en ombildad bostadsrätt ingå i bodelning mellan sambor? Sambons ombildade bostad
Göran Lind

s. 642 Betalning till anvisad betalningsmottagare ger inte betalaren en fordran på mottagaren utan bara på den som anvisat. Den kinesiska investeringen
Patrik Schöldström

s. 647 Kriterierna för tillitsfullmakt. Låneavtalet med Svea Ekonomi NJA 2021 s. 1017
Alexander Unnersjö


Skiljedomsrätt

s. 665 Statligt rättsskipningsintresse i arbetsrättsliga skiljeförfaranden. Kan efterhandskontroll ersätta undantagen för skiljedomsmässighet?
Erik Sinander


Recension

s. 691 Kristian Gustafsson, Barnets bästa vid utmätning och exekutiv försäljning av bostäder i svensk utsökningsrätt (ak.avh.), Lund 2022, 356 s.
Julia Köhler-Olsen

s. 700 Axel Holmgren, Straffvärde som rättslig konstruktion (ak.avh.), Iustus 2021, 398 s.
Kimmo Nuotio

s. 709 Eleonor Kristoffersson och Mais Qandeel, Law and Sustainable Development. Swedish Perspectives, Iustus 2021, 241 s.
Claes Sandgren

s. 711 Robert Olausson, Compliance inom bank och finans, Norstedts Juridik 2021, 220 s.
Thomas Ordeberg

s. 714 Marcus Utterström, Störningar och tidsförlängning – en entreprenadrättslig studie (ak.avh.), Lund 2022, 398 s.
Christina Ramberg


Debatt
s. 723 Indexklausuler i entreprenad
Malin Atran

s. 735 Andelslägenheter i andelshus i Sverige
Tore Ljungkvist
 
  © 2017 Jure AB