SOU 2002:39 Styrom - 9138216698 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:39 Styrom
– Översyn av Försvarets Materielverk
   
 
Titel:SOU 2002:39 Styrom – Översyn av Försvarets Materielverk
Anmärkning:SOU 2001:21 och SOU 2001:22.
Utgivningsår:2002
Omfång:409 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216698
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av Försvarets Materielverk
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:39
Ämnesord:Övrigt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att regeringen skall besluta om alla större investeringar av försvarsmateriel, dvs. projekt som överstiger en miljard kronor eller löper över tidsperioder på mer än tio år. Ett särskilt värderingsorgan (Materialberedningen) inrättas i Försvarsdepartementet för ändamålet. I övrigt skall investeringarna delegeras till de beställande myndigheterna, i första hand Försvarsmakten. Dess funktion som beställare skall förstärkas under ledning av en "funktionsdirektör". Försvarets materielverk skall arbeta projektorienterat i s.k. integrerade projektteam (IPT). Riksdagens insyn förstärks genom publicering av en årlig granskningsrapport som tas fram av en oberoende organisation i förhållande till regeringen och myndigheterna.
 
  © 2017 Jure AB