Prop. 2022/23:107 Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag - 202223107 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:107 Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag
   
 
Titel:Prop. 2022/23:107 Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag
Utgivningsår:2023
Omfång:71 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223107
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:107
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen finns de förslag avseende förfarandet för elstöd till företag som har bedömts lämpliga att genomföra i lag.

Skatteverket föreslås vara handläggande myndighet. Beviljat elstöd ska tillgodoräknas stödmottagarna genom kreditering på skattekontot. Om det finns ett överskott på skattekontot efter att stöd har tillgodoräknats, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut om det inte finns något hinder mot utbetalning.

Den som har tillgodoräknats stöd föreslås vara återbetalningsskyldig om stödet har tillgodoräknats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller om villkoren för stödet inte har följts. Vidare föreslås bestämmelser om återkrav, anstånd, dröjsmålsränta och indrivning.

Beslut enligt den nya lagen föreslås gälla omedelbart.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 8 maj 2023.
 
  © 2017 Jure AB