Prop. 2022/23:109 Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden - 202223109 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:109 Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden
   
 
Titel:Prop. 2022/23:109 Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden
Utgivningsår:2023
Omfång:85 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223109
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:109
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår lag­ändringar som ger främst polisen utökade befogen­heter vid vissa flygplatser, hamnar och järnvägs­stationer, vid broar för vägtrafik till eller från utlandet och vid gräns­över­gångs­ställen på allmänna vägar.

Befogenheterna innebär utökade möjligheter att ingripa för att göra inre utlännings­kontroller och för att förebygga brott. Dessutom innebär befogen­heterna bättre möjlig­heter att bedriva kamera­bevakning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2023.
 
  © 2017 Jure AB