Prop. 2022/23:108 Ett effektivare förfarande för att fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan - 202223108 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:108 Ett effektivare förfarande för att fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan
   
 
Titel:Prop. 2022/23:108 Ett effektivare förfarande för att fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan
Utgivningsår:2023
Omfång:43 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223108
Serie:Propositioner nr. 2022/23:108
Ämnesord:Offentlig rätt , Övrigt , Ekonomi

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslår regeringen ändringar av bestämmelserna som reglerar hur begravningsavgiften ska fastställas och fördelas mellan de huvudmän inom Svenska kyrkan som bedriver begravningsverksamhet.

Ändringarna syftar till att förenkla och effektivisera det förfarande som används för att fastställa och fördela avgifterna. Regeringen föreslår bl.a. att begravningsavgiften ska fördelas mellan huvudmännen enligt en fördelning som Kammarkollegiet fastställer för varje år.

Ändringar föreslås i lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. och i begravningslagen.

Ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. föreslås träda i kraft den 1 september 2023 och tillämpas i fråga om begravningsavgifter och förskott på dessa som betalas ut fr.o.m. den 1 januari 2024. Ändringarna i begravningslagen föreslås träda i kraft den 1 september 2023 och tillämpas i fråga om den avgiftssats som fastställs för 2024.
 
  © 2017 Jure AB