SOU 2002:34 Muskövarvet - utveckling eller avveckling? - 9138216612 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:34 Muskövarvet - utveckling eller avveckling?
   
 
Titel:SOU 2002:34 Muskövarvet - utveckling eller avveckling?
Utgivningsår:2002
Omfång:73 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216612
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Musköutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:34
Ämnesord:Övrigt

Pris: 110 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att Muskövarvet tills vidare drivs som en egen resultatenhet inom Försvarsmakten, men med möjlighet att utföra underhållsarbeten åt andra myndigheter och åt företag. En fullständig privatisering förutsätter beställningsgarantier. Förslaget bygger på de brittiska erfarenheterna av privatisering av Royal Navys örlogsvarv i Devonport och Rosyth.
 
  © 2017 Jure AB