Prop. 2001/02:144 Lag om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten - 200102144 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2001/02:144 Lag om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
   
 
Titel:Prop. 2001/02:144 Lag om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Anmärkning:Ds 2001:67
Utgivningsår:2002
Omfång:70 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102144
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:144
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB