SOU 1998:23 Staten och exportfinansieringen - 9138208407 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1998:23 Staten och exportfinansieringen
   
 
Titel:SOU 1998:23 Staten och exportfinansieringen
Anmärkning:Prop. 2001/02:131
Utgivningsår:1998
Omfång:148 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138208407
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om det statsstödda exportfinansierings
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1998:23
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 139 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att AB Svensk Exportkredit övergår till ett rent räntekompensationssystem och att dess ensamrätt för statliga s.k. CIRR-lån avskaffas. Detta betyder att affärsbankerna får erbjuda sådana lån i egen regi, medan staten endast garanterar räntan. Modellen tillämpas redan av Danmark och Finland och kommer att göra svenska exportörer konkurrenskraftigare. Tar också upp behovet av bättre information om risktäckning till små och medelstora företag samt möjligheterna till multinationell samfinansiering.
 
  © 2017 Jure AB