Juridisk metodbok (Ny Upplaga) av Rejmer Annika, Zetterström Stefan, Scheutz Sverker, Fridström Montoya Therése - 9789139029328 - Jure bokhandel

 

 
 
Juridisk metodbok (Ny Upplaga)
– för socialarbetare och andra offentliganställda
   
 
Författare:Rejmer Annika , Zetterström Stefan , Scheutz Sverker , Fridström Montoya Therése
Titel:Juridisk metodbok (Ny Upplaga) – för socialarbetare och andra offentliganställda
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under januari 2024.
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2024
Omfång:186 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139029328
Ämnesord:Ekonomi , Allmän rättslära , Övrigt

Preliminärt pris: 419 SEK exkl. moms

 

Det är många fler än jurister som tillämpar lagar i sitt arbete och därför behöver veta hur det ska göras. Denna bok ger en introduktion till juridisk metod, lagstiftningens systematik, olika typer av normer och hur statens, regionernas och kommunernas verksamheter styrs.

Juridisk metodbok – för socialarbetare och andra offentliganställda riktar sig till studenter som läser utbildningar med juridiska inslag och yrkesgrupper som tillämpar rättsregler men som för den sakens skull varken ska bli eller är jurister. Eftersom socionomer är den yrkesgrupp som näst efter jurister är rättstillämpare i störst utsträckning, är exemplen främst utformade med tanke på denna yrkesgrupp.

Boken innehåller också handfasta tips om hur:

- juridiska problem identifieras,

- lagar, förarbeten och praxis söks,

- gällande rätt fastställs,

- juridiska beslut fattas,

- myndighet utövas.

Förutom socionomer är boken skriven med tanke på bland annat blivande och yrkesverksamma samhälls- och beteendevetare, ekonomer, hälso- och sjukvårdspersonal, teknologer samt andra som arbetar inom offentlig sektor.

I denna femte upplaga har bokens innehåll uppdaterats och i viss mån omarbetats och utökats efter värdefulla synpunkter från pedagoger och studenter. Därigenom är vår förhoppning att Juridisk metodbok – för socialarbetare och andra offentliganställda är än mer tillgänglig och användbar för rättstillämpande icke-jurister.
 
  © 2017 Jure AB