Ds 2002:33 Upphävande av ägofredslagen m.m. - 9138217244 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:33 Upphävande av ägofredslagen m.m.
   
 
Titel:Ds 2002:33 Upphävande av ägofredslagen m.m.
Utgivningsår:2002
Omfång:34 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217244
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:33
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att lagen (1933:269) om ägofred och viss anslutande lagstiftning skall upphöra att gälla fr.o.m. juli 2003. Vidare föreslås att lagen (1938:121) om hittegods skall tillämpas också på hemdjur som kommit in på annans mark.
 
  © 2017 Jure AB