SOU 2002:27 Mål i mun - 9138216450 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:27 Mål i mun
– Förslag till handlingsprogram för det svenska språket
   
 
Titel:SOU 2002:27 Mål i mun – Förslag till handlingsprogram för det svenska språket
Anmärkning:Se även bilagedel. Se även prop. 2004/05:175 och prop. 2005/06:2.
Utgivningsår:2002
Omfång:593 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216450
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén för svenska språket
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:27
Ämnesord:Övrigt

Pris: 303 SEK exkl. moms

 

Det är viktigt att vi som bor i Sverige har ett språk som vi alla kan förstå. Kommittén föreslår att svenskan blir ett officiellt språk i Sverige med skydd i lagen. En ny myndighet med namnet Sveriges språkråd skall ansvara för språkvården och vaka över hur svenskan påverkas och förändras. Myndigheten skall också bevaka minoritetsspråkens och teckenspråkets ställning.

Kommittén betonar även det språkliga samarbetet med Danmark och Norge. Nu finns ett hjälpmedel för umgänget med våra nordiska grannar - Norstedts Skandinaviska ordbok.
 
  © 2017 Jure AB