SOU 2002:31 Vinst för vården - 9138216566 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:31 Vinst för vården
   
 
Titel:SOU 2002:31 Vinst för vården
Anmärkning:Idébetänkande. Slutbetänkande SOU 2003:23.
Utgivningsår:2002
Omfång:324 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216566
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen Vårdens ägarformer - vinst och demokrati
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:31
Ämnesord:Övrigt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I idébetänkandet diskuteras vårdens organisation och möjligheten att tillåta privata initiativ utan att solidariteten med de minst gynnade sätts ur spel. De flesta länder har på ett eller annat sätt system som reglerar och bromsar vinstsyftets handlingsutrymme inom vården. Syftet är att värna ett vårdsystem där resurser och insatser i första hand fördelas efter de medicinska behoven och inte efter individers och gruppers betalningsförmåga. Exempel:
– Rätten att driva offentligt finansierade sjukhus begränsas till företag eller organisationer som drivs utan vinstsyfte (tillämpas i Nederländerna).
– Företag med vinstsyfte får inte driva universitetssjukhus och länssjukhus.
– Vårdgivare som medverkar i den gemensamt finansierade vården får inte samtidigt ta emot patienter med egen privat finansiering (tillämpas i Kanada).
 
  © 2017 Jure AB