SOU 2002:38 Digital Radio - 913821668X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:38 Digital Radio
– Kartläggning och analys
   
 
Titel:SOU 2002:38 Digital Radio – Kartläggning och analys
Anmärkning:Delbetänkande. Se slutbetänkande SOU 2004:16 samt regeringens skrivelse 2005/06:66.
Utgivningsår:2002
Omfång:189 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821668X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Digitalradioutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:38
Ämnesord:Övrigt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

Utredningen konstaterar att försök med digital radio pågår i flera länder, men att tekniken fortfarande befinner sig i ett mycket tidigt skede. Frågan om en övergång från analog till digital radio i Sverige är för tidigt väckt av flera skäl. Bland de viktigaste är:
– Den begränsade tillgången på DAB-radiomottagare och en nästan obefintlig tillverkning.
– Osäkra utsikter till harmonisering av EU-ländernas politik på radioområdet.
– Höga investerings- och sändningskostnader för SVT.
– Osäkra intäkter för den kommersiella radion, vilket begränsar investeringsviljan.
Utredningen rekommenderar att Sverige avvaktar utfallet av satsningen på digitalradio i Storbritannien och Tyskland. Utvecklingen i dessa länder med deras stora marknader kommer att bli avgörande för radioteknikens framtid.
 
  © 2017 Jure AB