Prop. 2001/02:111 Kallelser av barn och ungdomar till domstolssammanträde, m.m. - 200102111 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2001/02:111 Kallelser av barn och ungdomar till domstolssammanträde, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:111 Kallelser av barn och ungdomar till domstolssammanträde, m.m.
Anmärkning:Se även SOU 1999:108.
Utgivningsår:2002
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102111
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:111
Ämnesord:Processrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB