SOU 2000:31 Jämställdhet och IT - 9138211807 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:31 Jämställdhet och IT
– en kartläggning på uppdrag av Jämit
   
 
Titel:SOU 2000:31 Jämställdhet och IT – en kartläggning på uppdrag av Jämit
Anmärkning:Rapport 1. Slutbetänkande SOU 2001:44. Övriga betänkanden SOU 2000:58 och SOU 2001:43.
Utgivningsår:2000
Omfång:27 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211807
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Jämit - Jämställdhetsrådet för transport och IT
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:31
Ämnesord:Övrigt

Pris: 70 SEK exkl. moms

 

Detta är en kartläggning av jämställdheten inom IT-branschen som visar att andelen kvinnor i företagens ledningar är liten och riskerar att krympa ytterligare. I de börsnoterade IT-företagen är kvinnoandelen totalt ca 20 procent och i ledande positioner bara omkring 5 procent. Det mest alarmerande är dock att andelen kvinnor i kvalificerade IT-utbildningar fortsätter att minska från en redan låg nivå.
 
  © 2017 Jure AB