Ds 2002:41 Barnperspektivet i mål om utvisning på grund av brott - 9138217376 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:41 Barnperspektivet i mål om utvisning på grund av brott
   
 
Titel:Ds 2002:41 Barnperspektivet i mål om utvisning på grund av brott
Anmärkning:Se prop. 2003/04:113.
Utgivningsår:2002
Omfång:66 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217376
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:41
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 98 SEK exkl. moms

 

Ungefär 200 barn i Sverige drabbas varje år av att en förälder utvisas p.g.a. brott. Här diskuteras om de nuvarande reglerna i utlänningslagen står i överensstämmelse med Sveriges åtaganden enligt FN:s barnkonvention. Tre frågor är centrala:
1. Vilket underlag när det gäller barnen förfogar domstolarna över i dessa ärenden?
2. Hur beaktas barnens intressen när utvisningstidens längd bestäms?
3. Skall utvisade föräldrar få tillstånd att göra korta besök hos sitt barn i Sverige under utvisningstiden?
 
  © 2017 Jure AB