Ds 2002:40 Lag om elcertifikat - 9138217341 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:40 Lag om elcertifikat
   
 
Titel:Ds 2002:40 Lag om elcertifikat
Anmärkning:Se även SOU 2001:77, prop. 2001/02:143, prop. 2002/03:40 och prop. 2003/04:42.
Utgivningsår:2002
Omfång:244 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217341
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:40
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

Elcertifikatutredningen redovisade hösten 2001 sina ståndpunkter när det gäller handel med el från förnybara energikällor i betänkandet SOU 2001:77. Regeringen hänvisade senare ärendet till Lagrådet, som efterlyste ytterligare beredning av lagförslaget om elcertifikat. Här presenteras ett reviderat lagförslag med redovisning av Lagrådets synpunkter.
 
  © 2017 Jure AB