Ds 2002:48 Sekretess för fotografier i offentliga register m.m. - 9138217465 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:48 Sekretess för fotografier i offentliga register m.m.
   
 
Titel:Ds 2002:48 Sekretess för fotografier i offentliga register m.m.
Anmärkning:Se även Ds 2000:57 och prop. 2003/04:93.
Utgivningsår:2002
Omfång:87 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217465
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:48
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att sekretessen skärps för passfoton och andra fotografier av enskilda personer i offentliga register. Huvudregeln är att sådana fotografier skall vara sekretessbelagda (omvänt skaderekvisit). Dessutom föreslås skärpt sekretess för personuppgifter om poliser och ordningsvakter. Bakgrunden är den förändrade hotbilden efter de nya reglerna om märkning av polishjälmar med identifikationsnummer.
 
  © 2017 Jure AB