Ds 2002:31 Att bekämpa mul- och klövsjuka - 9138217228 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:31 Att bekämpa mul- och klövsjuka
– en ESO-rapport om ett brännbart ämne
   
 
Titel:Ds 2002:31 Att bekämpa mul- och klövsjuka – en ESO-rapport om ett brännbart ämne
Anmärkning:Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi av Ewa Rabinowicz, Eva Kaspersson och Bo Norell. Se även Ds 2004:14.
Utgivningsår:2002
Omfång:160 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217228
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:31
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Övrigt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Här redovisas samhällsekonomiska bedömningar av olika sätt att bekämpa mul- och klövsjuka. Att avliva och bränna djurkropparna ställs mot vaccination eller att inte bekämpa sjukdomen alls.
Analyserar också effekterna av EU:s nuvarande jordbrukspolitik på samhällsekonomin och för valet av bekämpningsmetod. Slutligen diskuteras hur djurskyddshänsyn och etiska aspekter kan påverka slutsatsen av beräkningarna.
 
  © 2017 Jure AB