SOU 2002:46 Plats för slutförvaring av kärnavfall? - 9138216884 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:46 Plats för slutförvaring av kärnavfall?
– Förstudier i åtta kommuner
   
 
Titel:SOU 2002:46 Plats för slutförvaring av kärnavfall? – Förstudier i åtta kommuner
Anmärkning:Rapport från Särskilde rådgivaren inom kärnavfallsområdet, M 1999:A. Se även SOU 2002:63, SOU 2001:108, SOU 2001:35 m.fl.
Utgivningsår:2002
Omfång:296 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216884
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:46
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 181 SEK exkl. moms

 

I rapporten redogörs för hur kärnavfallsfrågan har hanterats av de sammanlagt åtta kommuner där Svensk Kärnbränslehantering AB har bedrivit förstudier sedan början av 1990-talet. Innehåller också en beskrivning av nuläget när det gäller val av metod och plats för slutförvaringen. Lös bilaga med ett flödesschema över kärnfrågans behandling i åtta kommuner ingår.
 
  © 2017 Jure AB