SOU 2002:104 Investeringsfonder - 9138217821 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:104 Investeringsfonder
– Förvaringsinstitut, avgifter m.m.
   
 
Titel:SOU 2002:104 Investeringsfonder – Förvaringsinstitut, avgifter m.m.
Anmärkning:Slutbetänkande. Se tidigare betänkande SOU 2002:56.
Utgivningsår:2002
Omfång:202 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217821
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Värdepappersfondsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:104
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

I betänkandet behandlas förvaringsinstituten, hur avgiftsstrukturen ser ut på marknaden, stängning och avveckling av fonder, kontrolluppgifter samt intressekonflikter och andelsägarnas inflytande. Vidare föreslås bl.a. att fondbolaget och förvaringsinstitutet i fortsättningen inte får ingå i samma koncern. Förslaget påverkar framför allt de stora bankernas fondbolag och runt 80 procent av allmänhetens samlade fondförmögenhet. Här föreslås även att kapitalvinstbeskattningen tas bort vid fondbyte. Detta ger fondandelsägarna en chans att påverka fondbolagens agerande.
 
  © 2017 Jure AB