SOU 1994:120 Finansiell leasing av lös egendom - 9138137844 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1994:120 Finansiell leasing av lös egendom
   
 
Titel:SOU 1994:120 Finansiell leasing av lös egendom
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även LU 1997/98:18 samt SOU 1991:81 (fastighetsleasing).
Utgivningsår:1994
Omfång:592 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138137844
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Leasingutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1994:120
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 639 SEK exkl. moms

 

Betänkandet innehåller lagförslag både för finansiell leasing mellan företagare och för konsumentleasing. Som förebild används 1988 års Unidroit-konvention och den svenska konsumentkreditlagen.
 
  © 2017 Jure AB