SOU 2002:115 Skärpning gubbar! - 9138218070 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:115 Skärpning gubbar!
– Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn
   
 
Titel:SOU 2002:115 Skärpning gubbar! – Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn
Anmärkning:Se även Ds 2003:6.
Utgivningsår:2002
Omfång:442 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218070
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Byggkommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:115
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Byggkommissionen föreslår bl.a. följande i sitt betänkande. Starkare beställare bl.a. genom utbildning, en lag om parternas ansvar för byggfel med tvingande minimiregler, en obligatorisk fuktkontroll vid projektering och i produktionen, bygghaverikommission, en lag mot svart arbetskraft och ett nytt ROT-avdrag för konsumenter.
 
  © 2017 Jure AB