Prop. 2002/03:20 Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet - 200203020 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:20 Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet
   
 
Titel:Prop. 2002/03:20 Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet
Anmärkning:SOU 2000:114
Utgivningsår:2002
Omfång:80 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203020
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB