Ds 2002:62 Lag om europeisk arresteringsorder och överlämnande för brott inom EU - 9138218100 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:62 Lag om europeisk arresteringsorder och överlämnande för brott inom EU
   
 
Titel:Ds 2002:62 Lag om europeisk arresteringsorder och överlämnande för brott inom EU
Anmärkning:Se även Ds 2002:35 samt prop. 2001/02:118.
Utgivningsår:2002
Omfång:294 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218100
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:62
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 181 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ett antal lagändringar som en följd av riksdagens godkännande av EU:s rambeslut i maj 2002.
 
  © 2017 Jure AB