Ds 2002:66 Stöd till vuxnas lärande - 9138218267 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:66 Stöd till vuxnas lärande
– Förslag till lag
   
 
Titel:Ds 2002:66 Stöd till vuxnas lärande – Förslag till lag
Anmärkning:Prop. 2000/01:72. Se även Ds 2003:23.
Utgivningsår:2002
Omfång:70 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218267
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:66
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en omarbetning av de kapitel i skollagen som berör vuxnas lärande så att lagtexten återspeglar den nya synen på vuxnas lärande enligt prop. 2000/01:72. Dessa kapitel omfattas av förslaget:
– 13 kap. Kommunalt stöd till vuxnas lärande (ersätter »Kommunal vuxenutbildning, Komvux»)
– 14 kap. Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux)
– 15 kap. Utbildning i svenska för invandrare (ersätter »Svenskundervisning för invandrare»)
– Till 2 kap. Skolväsendets organisation
– Till 20 kap. Överklagande
 
  © 2017 Jure AB