Ds 2002:65 Inför en ändrad minerallag - 9138218259 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:65 Inför en ändrad minerallag
– Vissa kompletterande mineralpolitiska frågor
   
 
Titel:Ds 2002:65 Inför en ändrad minerallag – Vissa kompletterande mineralpolitiska frågor
Anmärkning:Se SOU 2000:89 och prop. 2004/05:40.
Utgivningsår:2002
Omfång:287 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218259
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:65
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 181 SEK exkl. moms

 

En komplettering till Minerallagsutredningens betänkande SOU 2000:89. I promemorian görs internationella jämförelser och analyser på fyra områden:
1. Gruvnäringen
2. Minerallagstiftningen
3. Ersättningen till fastighetsägare
4. Myndighetsstrukturen på mineralområdet.
Dessutom belyses avgifter, hinder mot undersökningstillstånd och tillsynen över gamla gruvhål.
 
  © 2017 Jure AB