SOU 2003:3 Egendomsskatter - 9138218283 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:3 Egendomsskatter
– Dämpningsregel för fastighetsskatten och sänkt arvsskatt
   
 
Titel:SOU 2003:3 Egendomsskatter – Dämpningsregel för fastighetsskatten och sänkt arvsskatt
Anmärkning:Delbetänkande. Se prop. 2003/04:19, prop. 2003/04:15, prop. 2003/04:64 och SOU 2004:36.
Utgivningsår:2003
Omfång:105 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218283
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Egendomsskattekommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:3
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Kommittén föreslår i delbetänkandet att arvsskatten slopas för efterlevande makar och sambor fr.o.m. andra halvåret 2003. Vidare föreslås en regel om att dämpa uttaget av fastighetsskatt när taxeringsvärdet höjs. Skatteuttaget skall fördelas proportionellt mellan de år som återstår fram till nästa fastighetstaxering. Denna dämningsregel tillämpas första gången för småhus år 2004, för hyreshus år 2005 och för lantbruk år 2006.
 
  © 2017 Jure AB