Prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor - 200203040 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor
   
 
Titel:Prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor
Anmärkning:Se även Ds 2002:40, SOU 2001:77 och prop. 2003/04:42.
Utgivningsår:2003
Omfång:243 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:200203040
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:40
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB