Ds 2002:63 Starkare ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare att minska sjukfrånvaron - 9138218208 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:63 Starkare ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare att minska sjukfrånvaron
   
 
Titel:Ds 2002:63 Starkare ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare att minska sjukfrånvaron
Anmärkning:Se även Ds 2004:16.
Utgivningsår:2002
Omfång:151 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218208
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:63
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en reformering av sjukförsäkringen för hela arbetsmarknaden med början i den offentliga sektorn. Tanken är att arbetsgivaren skall ta över ungefär 15-50 procent av statens kostnader för sjukpenningen. Detta gäller särskilt kostnader för de längre sjukfallen. Som kompensation föreslås dels en sänkning av arbetsgivaravgiften, dels ett särskilt stöd till kommuner och landsting under en övergångsperiod. När det gäller den privata sektorn föreslås en fördjupad analys av vilka ekonomiska styrmedel som kan sättas in utan att dessa äventyrar tillväxten - särskilt när det gäller de mindre företagen.
 
  © 2017 Jure AB