SOU 2003:1 Att samla och sprida kunskap om skadlig inverkan och framgångsrik rehabilitering - 9138218224 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:1 Att samla och sprida kunskap om skadlig inverkan och framgångsrik rehabilitering
   
 
Titel:SOU 2003:1 Att samla och sprida kunskap om skadlig inverkan och framgångsrik rehabilitering
Anmärkning:Slutbetänkande. Delbetäkande SOU 2002:80.
Utgivningsår:2003
Omfång:106 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218224
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om handläggning av arbetsskador
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:1
Ämnesord:Arbetsrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslås att en kunskapsbank byggs upp för dokumentation av arbetsmiljöfaktorers eventuella skadlighet. Ett särskilt organ (KARM), bör inrättas för att samla kunskap om arbetslivsinriktad rehabilitering.
 
  © 2017 Jure AB