Ds 2002:60 En ny lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration - 9138218011 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:60 En ny lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
   
 
Titel:Ds 2002:60 En ny lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Utgivningsår:2002
Omfång:246 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218011
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:60
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringen som komplement till personuppgiftslagen (PUL). Lagen skall ersätta socialförsäkringsregisterlagen och tillämpas inom Riksförsäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna och Premiepensionsmyndigheten (PPM).
 
  © 2017 Jure AB