SOU 2003:2 Fördelningseffekter av miljöpolitik - 9138218178 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:2 Fördelningseffekter av miljöpolitik
– Bilaga 11 till Långtidsutredningen 2003
   
 
Titel:SOU 2003:2 Fördelningseffekter av miljöpolitik – Bilaga 11 till Långtidsutredningen 2003
Anmärkning:Se även SOU 2003:20 och SOU 2003:36.
Utgivningsår:2003
Omfång:198 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218178
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:2
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

I betänkandet diskuteras hur miljöpolitikens kostnader och intäkter fördelas. Effekter på olika inkomstgrupper, såväl som på olika regioner, lyfts fram. Bland annat konstateras att låginkomstgrupper och glesbygdsbor i allmänhet belastas hårdare än höginkomstgrupper och tätortsbor.

Bilagan är skriven av professor Bengt Kriström och professor Sören Wibe vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå samt professor Runar Brännlund och filosofie doktor Jonas Nordström vid Umeå Universitet.
 
  © 2017 Jure AB